Szkoła Podstawowa w Werbkowicach

Serdecznie zapraszamy 26 marca o godz. 15.30

DZIEŃ OTWARYY

DLA PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

DZIEŃ OTWARTY  DLA PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

Nasza szkoła bierze udział w akcji ekologicznej „Najlepszy klej”.  Bardzo proszę o przynoszenie zużytych tubek po klejach AMOS do wychowawców.  Za 120 zużytych tubek szkoła otrzyma 30 klejów. Otrzymane kleje zostaną rozdzielone proporcjonalnie między uczestnikami konkursu.

Koordynatorki akcji: Joanna Momotowska, Elżbieta Gałecka Szwaczkiewicz

AKCJA EKOLOGICZNA "NAJLEPSZY KLEJ"

Udział uczniów naszej szkoły w Międzygminnym Turnieju Wiedzy o Szkodliwości Nałogów w Szkole Podstawowej w Miączynie

           Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy brali udział w Międzygminnym   Turnieju Wiedzy o Szkodliwości Nałogów. Uczestniczyły w nim  szkoły podstawowe z terenu Gminy Miączyn i Gminy Werbkowice -  Gdeszyna,  Kotlic, Miączyna, Niewirkowa i Zawalowa oraz Werbkowic i Sahrynia. Drużyny, z podziałem na grupy wiekowe: kl. I-IV i V-VIII, prezentowały swoją wiedzę w pięciu konkurencjach: ustnych i pisemnych, polegających na wykazaniu się wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zdrowego stylu życia. 

Kartka bożonarodzeniowa w języku angielskim"

Protokół ze Szkolnego Konkursu Plastycznego: "Kartka bożonarodzeniowa w języku angielskim"

             W grudniu 2018 r. rozstrzygnięto Szkolny Konkurs Plastyczny "Kartka bożonarodzeniowa w języku angielskim". Był to konkurs wewnątrzszkolny dla uczniów klas IV-VIII i 3 G.

Szkolny konkurs Profilaktyczny pt. „Dziękuję ja się nie truję”

W styczniu odbył się Szkolny konkurs Profilaktyczny pt. „Dziękuję ja się nie truję” Uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu, pisali test z wiedzy o środkach uzależniających. Ci którzy wykazali się nawieszą wiedzą i zdobyli najwyższą ilość punktów zostali nagrodzeni Dyplomami i skromnymi upominkami ufundowanymi   przez   Radę Rodziców. Pozostali uczniowie otrzymali Wyróżnienia.