W imieniu wolontariuszy – klasy VII a, dziękujemy WSZYSTKIM DARCZYŃCOM za dobre serce i gest, który znaczy tak wiele. To dzięki Waszej hojności udało się uzbierać pieniądze, które pozwolą wesprzeć Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach. Równocześnie mamy nadzieję, że jeszcze wielokrotnie chętnie przyłączycie się do akcji "Pola Nadziei".

Koordynatorki akcji w szkole: J. Momotowska, E. Gałecka – Szwaczkiewicz

Zapis na Bal Absolwentów może być dokonany poprzez wpłatę na konto Domu weselnego Karolina nr konta 92 9642 0009 2001 0008 5081 0001 B.S. Werbkowice z adnotacją:  Imię i nazwisko wpłacającego  z dopiskiem "Bal Absolwentów".

Koszt 140 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

DANE KONTAKTOWE IOD

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING