W okresie przedświątecznym w klasie VI Szkoły Podstawowej w Werbkowicach przeprowadzone zostały warsztaty pt: Czy warto próbować? Zajęcia prowadziła psycholog  Z. Ciesielczuk. Działania ujęte w programie miały na celu uświadomienie uczniom zagrożeń ze strony używek a także poszerzenie wiedzy na temat ich szkodliwości, rozwijanie kreatywnego myślenia, uwrażliwianie na problemy psychologiczne i społeczne pojawiające po zażyciu tego typu produktów. Podkreślenie, że życie ludzkie to największa wartość i trzeba o nią dbać.  

W realizacji tego przedsięwzięcia pomogła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Werbkowicach, sponsorując dyplomy i nagrody dla uczestników warsztatów. Ogromne podziękowania składa młodzież wraz z realizatorem warsztatów.

g2