KONKURS WIEDZY O SEJMIE
26 września 2019 roku z inicjatywy pana posła Sławomira Zawiślaka odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Sejmie pod Patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej.
Do konkursu przystąpiło 29 uczniów chcących wykazać się swoją wiedzą w tym temacie.
Prezentację i wykład o historii, architekturze i kompetencjach Sejmu przygotowały pracownice Wszechnicy Sejmowej - pani Honorata Martynów i pani Patrycja Szlosowska.
 
Wyniki konkursu:
 I MIEJSCE - KRYSTIAN MŁYNARCZYK
II MIEJSCE - SEBASTIAN RADOMIŃSKI
 
Obaj uczniowie reprezentowali I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, a uczniów przygotowała Pani Edyta Wolańczuk.
 
III MIEJSCE - RZĄD MACIEJ 
 
Uczeń reprezentował Szkołę Podstawową nr 1 w Hrubieszowie, zaś ucznia przygotowała Pani Iwona Kraczkowska.
 
Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom, nauczycielom i uczniom. Szczególnie chcemy podziękować sponsorom: Panu Antoniemu Skrzypie właścicielowi Piekarni ARS w Werbkowicach za wspaniałe ciasto,Panu Jerzemu Rybczyńskiemu właścicielowi Hurtowni Artykułów Spożywczo  - Przemysłowych w Werbkowicach za dostarczone napoje oraz Panu Zenonowi Kowalczukowi za polskie zdrowe jabłka.
Dziękujemy też Pani Małgorzacie Obrockiej - Miranowskiej, Pani Małgorzacie Bojdzie, Pani Annie Piluś i Pani Brygidzie Szulakiewicz za upieczone i dostarczone nam wyśmienite ciasta.
 
                                                                                                Organizatorzy

 

Fotorelacja z konkursu umieszczona jest na facebook-u Szkoły