„Nie wszystko złoto, co się świeci”

Sprawozdanie z warsztatów profilaktycznych

W dniu 29.05.2019 r. w Szkole Podstawowej w Werbkowicach odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez psychologa, panią Magdalenę Rozmus, pracownika Instytutu INSPIRA w Lublinie. W zajęciach uczestniczyli szóstoklasiści.

 

Celem warsztatu pt. „Nie wszystko złoto, co się świeci” było nabycie przez uczniów wiedzy na temat aktualnych zagrożeń otoczenia (alkohol, substancje psychoaktywne, gry komputerowe i sieciowe, social media
i cyberprzemoc, depresja, samookaleczanie się, próby samobójcze u młodzieży).

Uczestnicy pracowali nad tym jak rozumieć rzeczywistość i nie dać się wciągnąć w pułapki. Uczniowie dowiedzieli się również, gdzie szukać pomocy, gdy oni sami bądź ktoś z ich otoczenia rówieśniczego stanie się ofiarą patologicznych trendów.

Warsztat finansowany był przez Gminną Komisję Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Werbkowicach.

Sprawozdanie sporządziła: Beata Wróbel