Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego

Szkolna Komisja Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego powołana w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach 
w składzie:
Przewodniczący: Joanna Momotowska

Członek: Anna Sołoducha

Członek: Piotr Bzdyra

w dniach 15-19.03.2019r. przeprowadziła szkolny konkursu przedmiotowy z języka angielskiego dla klas IV- VIII i gimnazjum.

Więcej informacji w protokole